Vergoedingen

Wordt mijn behandeling bij DC Klinieken vergoed?

DC Klinieken heeft met alle zorgverzekeraars contracten; ook in 2016 is dat weer het geval. Dit betekent dat vrijwel alle behandelingen binnen de basisverzekering 100% vergoed worden. Houd wel rekening met uw eigen risico. Er zijn ook behandelingen die misschien door uw aanvullende verzekering vergoed worden. Kijk in uw aanvullende polis of dit het geval is. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, maar niet alle zorg is door ieder verzekeraar gecontracteerd. Meestal wordt uw zorg dan toch vergoed. Wij werken met een ‘coulance-regeling’. Wat dat betekent? U dient onze factuur in bij uw zorgverzekeraar. Alleen het bedrag dat u vergoed krijgt, betaalt u aan ons.
Let op! Bent u verzekerd bij Menzis en komt u voor pijnbestrijding bij DC Klinieken? Dan is deze coulance-regeling niet van toepassing.

Heb ik een verwijzing van mijn arts nodig?

Voor alle behandelingen die binnen de basisverzekering vallen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of behandelend arts, vóórdat u een afspraak bij ons kunt maken. Deze verwijzing is nodig om de kosten vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar. Op elke onderzoekspagina kunt u onder het tabblad ‘vergoeding’ checken of u een verwijsbrief nodig heeft.

Voor welke behandelingen gelden voorwaarden?

Sommige zorg, zoals plastische chirurgie, wordt door uw zorgverzekeraar vergoed als er sprake is van een ‘medische indicatie’. Dat betekent dat er een medische noodzaak moet zijn om deze behandeling te ondergaan. Het aanvragen van een MRI onderzoek door uw huisarts is mogelijk, maar niet in alle gevallen. Bij klachten aan de lage rug, nek of knie kan de huisarts u doorverwijzen. Bij andere klachten heeft u een doorverwijzing van een medisch specialist nodig. Bij enkele verzekeraars moet u vooraf toestemming vragen voor andere MRI onderzoeken. Bent u niet zeker of dit geldt voor uw situatie? Kijk dan in uw zorgpolis of neem contact met ons op. MRI onderzoek op verwijzing van een medisch specialist wordt altijd volledig vergoed.

Wat als DC Klinieken geen contract heeft met mijn zorgverzekeraar voor de zorg die ik krijg?

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, maar niet alle zorg is gecontracteerd. Meestal wordt uw zorg dan toch vergoed. Wij werken met een ‘coulance-regeling’. Wat dat betekent? Als uw zorg niet gecontracteerd is door uw verzekeraar ontvangt u van ons een factuur. U dient onze factuur in bij uw zorgverzekeraar. Alleen het bedrag dat u vergoed krijgt, betaalt u aan ons. U kunt er ook voor kiezen om een volmacht (‘akte van sessie’) te tekenen. Met deze volmacht zorgen wij voor de financiële afhandeling. Wij dienen dan de factuur voor u in bij de zorgverzekeraar, en deze betaalt ons. U hoeft dan niet bij te betalen.

Wat houdt de coulance-regeling in?

Als uw zorg niet gecontracteerd is door uw verzekeraar ontvangt u van ons een factuur. Iedere verzekeraar heeft voor ‘niet gecontracteerde zorg’ maximale vergoedingen vastgesteld. Als u een lager bedrag van uw zorgverzekeraar ontvangt dan het bedrag wat op onze factuur aan u vermeld staat, dan hoeft u niet bij te betalen. Alleen het bedrag dat u vergoed krijgt, betaalt u aan ons. U hoeft uw factuur aan DC Klinieken bovendien pas te voldoen, als u het bedrag van uw zorgverzekeraar hebt ontvangen.

Uitzonderingen coulance

Bent u verzekerd bij Menzis en komt u voor pijnbestrijding bij DC Klinieken? Dan valt deze zorg niet onder de coulance-regeling. Menzis vergoedt 60% tot 80% van het marktconforme tarief, afhankelijk van uw polis. Het restant bent u zelf verschuldigd. Onze tarieven vindt op de pagina Overzicht tarieven. Het marktconforme tarief bepaalt Menzis; voor meer informatie over deze tarieven, neem contact op met Menzis.
MRI-onderzoek: In de meeste gevallen worden onderzoeken vergoed. Voor MRI-onderzoek hebben wij specifieke afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. Als uw verzekeraar bepaalde MRI onderzoeken geheel niet vergoed, dan valt die zorg niet onder de coulance-regeling. U kunt daarvoor het beste uw polisvoorwaarden controleren, contact opnemen met uw verzekeraar of met ons.

Wat als mijn behandeling niet vergoed wordt?

In sommige gevallen moet u de kosten voor een behandeling zelf (deels) betalen. Dat is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polis. Kijk voor de kosten van uw behandeling op de pagina Overzicht tarieven.

Wat betekent het ‘verplicht eigen risico’ voor mijn situatie?

Kiest u bij ons een behandeling die binnen de basisverzekering valt? Dan geldt er een verplicht eigen risico. Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u in 2016 een standaard eigen risico van € 385,-. Dit bedrag verrekent de zorgverzekeraar met u. Alle zorginstellingen werken met het verplicht eigen risico, dit geldt niet alleen voor DC Klinieken.
Let op! Naast het verplicht eigen risico kunt u dit bij de keuze van uw polis verhoogd hebben met een ‘vrijwillig eigen risico’ (maximaal €500,-).

Hoe gaat het betalen voor zorg in z’n werk?

In de meeste gevallen sturen wij de factuur rechtstreeks naar uw verzekeraar. U ontvangt daarover (later) bericht van de verzekeraar en die zorgt voor eventuele verrekening van uw eigen risico. Hebben wij geen contract met uw zorgverzekeraar voor uw zorg? Dan kunnen wij uw factuur niet rechtstreeks naar hen opsturen. In dit geval ontvangt u van ons een factuur en declareert u de factuur van DC Klinieken zelf bij uw zorgverzekeraar. Bij de factuur zit een brief waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe u een declaratie moet indienen. Houdt u er rekening mee dat u tot 12 maanden na uw bezoek nog een factuur van ons kunt krijgen. U hoeft pas uw factuur aan DC Klinieken te voldoen, als u het bedrag van uw zorgverzekeraar hebt ontvangen. Mocht u een lager bedrag van uw zorgverzekeraar ontvangen dan het bedrag wat op uw factuur vermeld staat, dan hoeft u meestal niet bij te betalen (zie ‘Uitzonderingen coulance’).

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Uitleg over de totstandkoming van een zorgnota, de informatie die u vindt op de nota,  en over het eigen risico vindt u hier, in de informatiekaart ‘Uw ziekenhuisrekening en het eigen risico’ Veel uitleg is te vinden op de website www.dezorgnota.nl. De site geeft antwoord op mogelijke vragen die u heeft over uw zorgnota of geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt. Heeft u nog vragen over de kosten van zorg bij DC Klinieken of vergoedingen door uw zorgverzekeraar? Neem dan contact (afdeling facturatie en inning) met ons op. Wij helpen u graag verder.