• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Placenta lokalisatie

Wat is een placenta lokalisatie?

Als er een vermoeden bestaat dat de placenta voor de baarmoederhals ligt, wordt er een echo gedaan om de placenta te lokaliseren.

Met de echo (rond 32 weken) kan er gekeken worden waar de placenta dan precies ligt en of deze ook een belemmering gaat vormen voor een vaginale bevalling. Bij een vermoeden dat de placenta over de baarmoederhals ligt, is voor een goede diagnose een inwendige echo ook geïndiceerd.

Het onderzoek

Tijdens de placenta lokalisatie wordt er standaard gekeken waar de placenta van uw kindje in de baarmoeder ligt. Dit is vooral van belang omdat de placenta niet voor de baarmoedermond mag liggen, daar moet immers tijdens de baring het kind passeren. Indien het vermoeden bestaat van een laag liggende placenta, wordt u doorverwezen naar het ziekenhuis.

Duur van het onderzoek

Een placenta lokalisatie duurt ongeveer 20 minuten.

Voor meer informatie over gebruikte afkortingen op de echo klikt u op de link.

Placenta lokalisatie

Afspraak maken

Voor een placenta lokalisatie moet u altijd een afspraak maken. Meestal kunt u al binnen een week terecht bij DC Klinieken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts, verloskundige of gynaecoloog. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 0800 231 3557 (gratis). Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

  • het aanvraagformulier, dat u van uw verwijzer meekrijgt;
  • uw verzekeringspasje;
  • uw identiteitsbewijs.

Placenta lokalisatie

Wordt een placenta lokalisatie bij DC Klinieken vergoed?

Ja. Een placenta lokalisatie valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.