• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Combinatietest

Wat is een combinatietest?

De combinatietest bestaat uit een nekplooimeting, ook wel Nuchal Translucency (NT) genoemd, en een eerste trimester bloedtest waarbij het gehalte van twee eiwitten wordt gemeten (PAPP-A en Vrij BHCG, ook wel double test genoemd). Deze resultaten en de leeftijd van de moeder worden gecombineerd tot een waarde die aangeeft welke kans er is dat het kind het syndroom van Down heeft. De test is een gecombineerde kansberekening en geeft geen zekerheid of het kind de aandoening wel of niet heeft.

Een verhoogde kans kan een reden zijn voor verder onderzoek waarmee dit wel met zekerheid kan worden vastgesteld.

Het onderzoek

Bij een termijnecho rond 10 weken wordt bloed afgenomen voor de bloedtest. Rond de 12e week van uw zwangerschap krijgt u een nekplooimeting. U krijgt dan direct de uitslag van de combinatietest. Indien bloedopname en nekplooimeting tegelijk worden gedaan bij 12 weken dan volgt de uitslag van de CT nadat de bloeduitslag bekend is meestal binnen 10 dagen.

Tijdstip voor de combinatietest

  • Rond de 10e week wordt er een echo gemaakt om de termijn te bepalen, en wordt er een buisje bloed afgenomen voor de eerste trimester bloedtest.
  • Rond de 12e week kan de nekplooimeting plaatsvinden. Er wordt een echo gemaakt waarbij de dikte van de nekplooi wordt gemeten. De nekplooi is een dun laagje vocht onder de huid in het nekgebied. Zo’n laagje vocht is altijd aanwezig.

Als de uitslag van de combinatietest aangeeft dat er een verhoogde kans bestaat op het krijgen van een kind met het syndroom van Down dan wordt dit met u besproken. Eventueel wordt u doorverwezen naar een ziekenhuis voor vervolgonderzoek, dan kan met zekerheid bepaald worden of het kind het syndroom van Down heeft. Uitgebreidere informatie hierover vindt u op de website van het RIVM

Voor meer informatie over gebruikte afkortingen op de echo klikt u op de link.

Combinatietest

Afspraak maken

Voor een combinatietest moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts, verloskundige of gynaecoloog. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 0800 231 35 57 (gratis). Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

  • het aanvraagformulier, dat u van uw verwijzer meekrijgt
  • uw verzekeringspasje
  • uw identiteitsbewijs

 

 

 

Combinatietest

Wordt een combinatietest bij DC Klinieken vergoed?

Uw zorgverzekering betaalt de kosten van het uitgebreide gesprek. Er zijn geen gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering. U hoeft dus niets zelf te betalen. Voor de screening zelf en eventueel vervolgonderzoek moet u soms wel betalen. Op de site van het RIVM  kunt u lezen of u in aanmerking komt voor een bepaalde test en wie deze (meestal) betaalt. Zorgverzekeraars verschillen soms in wat zij betalen. Het kan zijn dat u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan al heeft gebruikt. Raadpleeg altijd uw polis en/of de site van uw zorgverzekeraar. Kijk voor actuele prijzen van een combinatietest bij DC Klinieken in de prijslijst prenatale diagnostiek.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.