• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

20-weken echo

Wat is een 20-weken echo?

De 20-weken echo, ook wel structureel echo onderzoek (SEO), is een uitgebreide echo die bij een zwangerschapsduur tussen de 18 en 22 weken uitgevoerd kan worden. Dit echo-onderzoek wordt ook wel structurele echoscopie genoemd.

Tijdens deze echo wordt er gekeken naar:

  • De ontwikkeling en aanleg van de organen van uw kind;
  • De groei van uw kind;
  • De positie van de placenta;
  • De hoeveelheid vruchtwater.

Verwijzing 

In overleg met uw (huis)arts, verloskundige of gynaecoloog is er besloten om een afspraak te maken voor een 20-weken echo. Bij DC Klinieken kunt u meestal binnen een week terecht.

Het onderzoek

Tijdens de 20-weken echo ligt u op een onderzoeksbank. Om een goede geleiding van de geluidsgolven te verkrijgen wordt een gel op uw buik aangebracht. Bij minder slanke vrouwen kunnen de beelden minder duidelijk zijn. Soms lukt het niet tijdens het onderzoek alle organen te beoordelen, bijvoorbeeld door de ligging van het kind. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt om deze organen alsnog te beoordelen. Het onderzoek wordt gedaan door een echoscopist, verloskundige, gynaecoloog of arts die ervaren is in het uitvoeren van structureel echoscopisch onderzoek.

Aanvullend onderzoek (doppler)

Soms wordt een 20-weken echo aangevuld met kleuren Doppler of Doppler-onderzoek. De bloeddoorstroming in de navelstreng of in het kind, met name het hart, wordt zo bekeken en er kunnen metingen worden gedaan. Het Doppler-onderzoek geeft informatie over de structuur van het hart en de bloedvaten.

De uitslag

Indien er een afwijking wordt vermoed, dan bespreken wij dit met u en uw verloskundige of huisarts. U wordt dan zo snel mogelijk verwezen naar een specialist in een ziekenhuis, waar specialisten op het gebied van foetale echoscopie uw kind nog een keer uitgebreid zullen bekijken. Daar krijgt u verdere uitleg en begeleiding. Het kan ook gebeuren dat een echo een afwijking doet vermoeden, die tijdens het vervolgonderzoek niet teruggevonden wordt of niet ernstig blijkt te zijn.

Hoe lang duurt een 20-weken echo?

Een 20-weken echo duurt ongeveer 30 minuten.

U krijgt enkele foto’s mee en tegen betaling kunt u een dvd met enkele mooie beelden laten maken.

U kunt dit vóór aanvang van de echo laten weten.

Voor meer informatie over gebruikte afkortingen op de echo klikt u op de link.

20-weken echo

Afspraak maken

Voor een 20- weken echt moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts, verloskundige of gynaecoloog. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 0800 231 3557 (gratis). Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

  • het aanvraagformulier, dat u van uw verwijzer meekrijgt;
  • uw verzekeringspasje;
  • uw identiteitsbewijs.

DVD op uw verzoek

U krijgt enkele foto’s na de 20-weken echo mee. Op uw verzoek kan er een DVD worden gemaakt tijdens de 20-weken echo, er worden dan enkele beelden opgenomen. De kosten voor deze DVD bedragen € 10,-.

20-weken echo

Wordt een 20-weken echo bij DC Klinieken vergoed?

Ja. Een 20-weken echo valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Er kan op uw verzoek een dvd worden gemaakt met beelden van de echo. De kosten van de dvd bedragen € 10,-.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiele administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.