Kindergeneeskunde

Wat is kindergeneeskunde?

Kindergeneeskunde is het medische specialisme dat zich bezig houdt met diagnosticeren en behandelen van aandoeningen bij zuigelingen en kinderen. Daarnaast richten ze zich op kinderen bij wie de normale ontwikkeling of groei verstoord is of dreigt te raken.

Specialisten kindergeneeskunde

De specialisten die werkzaam zijn bij DC Klinieken binnen het specialisme kindergeneeskunde zijn kindercardiologen.

De kindercardioloog houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van hartziekten bij kinderen;

Bovengenoemde behandeling wordt met verschillende onderzoeksmethodieken uitgevoerd. Mocht er na een behandeling bij DC Klinieken toch aanvullend onderzoek nodig zijn, dan kunt u snel terecht in een van de lokale ziekenhuizen waar DC Klinieken nauwe samenwerkingsverbanden mee heeft.