• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Hevig bloedverlies

Wat wordt verstaan onder hevig bloedverlies?

Hevig bloedverlies betekent voor elke vrouw iets anders. Een nauwkeurige definitie van hevig bloedverlies is er niet. Het is vervelend, maar kan meestal geen kwaad.

In sommige gevallen kan hevig bloedverlies leiden tot bijvoorbeeld bloedarmoede. In dat geval adviseert de (huis)arts verder onderzoek bij een gynaecoloog.

Verwijzing van uw (huis)arts

In overleg met uw (huis)arts is er besloten om een afspraak te maken voor onderzoek naar hevig bloedverlies. Bij DC Klinieken kunt u meestal binnen een week terecht.

De behandeling

Of hevig bloedverlies een reden is tot verder onderzoek en eventuele behandeling, hangt af van uw klachten. Verlies van stolsels en bloedarmoede beschouwt men meestal als kenmerken van hevig bloedverlies.

De gynaecoloog kan verschillende onderzoeken verrichten alvorens een diagnose vast te stellen:

  • Gynaecologisch onderzoek
  • Bloedonderzoek
  • Echoscopisch onderzoek
  • Hysteroscopisch onderzoek

Als de gynaecoloog afwijkingen vindt die het hevige vloeien kunnen verklaren bespreekt hij of zij met u of wat de mogelijkheden zijn en wordt een behandelplan opgesteld.

Na de behandeling

Bij de meeste behandelingen worden de menstruaties minder hevig en soms is er helemaal geen bloedverlies meer. Het effect van de behandeling op langere termijn is niet altijd blijvend.

Doorgaans adviseert de gynaecoloog met de minst ingrijpende behandeling te beginnen. U kunt de voor- en nadelen van eventuele vervolgbehandelingen met de gynaecoloog bespreken.

Hevig bloedverlies

Afspraak maken

Voor een onderzoek naar hevig bloedverlies moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 0800 231 35 57 (gratis). Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

Hevig bloedverlies

Wordt een behandeling van hevig bloedverlies bij DC Klinieken vergoed?

Ja. Een behandeling van hevig bloedverlies valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.