• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Afwijkend uitstrijkje

Wat houdt een afwijkend strijkje in?

Een uitstrijkje wordt gemaakt tijdens een inwendig onderzoek, meestal door de huisarts of de assistente van de huisarts. Bij een uitstrijkje worden cellen van de baarmoedermond afgenomen. Aan het uitstrijkje is te zien of er aanwijzingen zijn voor (een voorstadium van) baarmoederhalskanker.

Een afwijkende uitslag betekent zeker niet altijd dat er iets (ernstigs) aan de hand is. Sommige afwijkingen kunnen vanzelf verdwijnen. Als in het uitstrijkje afwijkende cellen worden gezien, wordt een nieuw uitstrijkje gemaakt of wordt u doorverwezen voor gynaecologisch onderzoek.

Verwijzing van uw (huis)arts

In overleg met uw (huis)arts is er besloten om een afspraak te maken voor gynaecologisch onderzoek naar aanleiding van een afwijkend uitstrijkje. Bij DC Klinieken kunt u meestal binnen een week terecht.

De behandeling

Bij dit gynaecologisch onderzoek kijkt de arts bijna altijd eerst met een microscoop naar de baarmoedermond. Dit wordt colposcopie genoemd. Bij afwijkingen wordt wat weefsel (een biopt) van de baarmoedermond afgehaald voor verder onderzoek.

Als na het onderzoek meer weefsel weggenomen moet worden, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Bij het advies voor de behandeling spelen veel factoren mee, onder andere:

  • hoe ernstig de afwijking is
  • hoe groot de afwijking is
  • de plaats waar de afwijking zit
  • de kans dat het afwijkende plekje al is weggehaald bij de biopsie
  • uw leeftijd

Uitslag van het onderzoek

De patholoog onderzoekt het weefsel onder de microscoop. De uitslag van dat onderzoek komt na ongeveer 1 tot 2 weken.

Wanneer alle uitslagen bekend zijn, bespreekt de gynaecoloog met u hoe de controles zullen verlopen. Meestal krijgt u het advies een nieuw uitstrijkje te laten maken; de eerste vervolguitstrijkjes zullen elke 3 tot 6 maanden worden afgenomen. Na enige tijd zal dit 1 keer per jaar of 2 jaar zijn. Soms adviseert de gynaecoloog de behandeling te herhalen

Afwijkend uitstrijkje

Afspraak maken

Voor een uitstrijkje moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 0800 231 35 57 (gratis). Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

  • het aanvraagformulier, dat u van uw (huis)arts meekrijgt
  • uw verzekeringspasje
  • uw identiteitsbewijs

Afwijkend uitstrijkje

Wordt een afwijkend uitstrijkje bij DC Klinieken vergoed?

Ja. Een afwijkend uitstrijkje valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.