• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Borstlift

Wat houdt een borstlift in?

Een borstlift is een ingreep waarbij hangende of verslapte borsten worden gelift, de borsten worden door de borstlift omhoog gehaald. Tijdens de borstlift wordt overtollig huidweefsel verwijderd en onderliggend borstweefsel boven de tepel geplaatst. Hierdoor krijgt u weer stevige(re) borsten die in betere verhouding staan ten opzichte van de rest van uw lichaam.

Redenen om een borstlift te ondergaan zijn verslapping van de borsten door zwangerschap, ouderdom, maar ook erfelijke factoren kunnen een reden zijn van slappe borsten.

Het spreekuur

Het eerste gesprek bij de plastisch chirurg is vrijblijvend. U krijgt uitgebreid de gelegenheid om uw wensen kenbaar te maken en vragen over de borstlift te stellen.

De chirurg bespreekt met u de mogelijkheden van de borstlift, adviseert over de verschillende operatietechnieken en informeert u over mogelijke complicaties en risico’s.

Gesprek met de anesthesioloog-pijnspecialist

Indien u besluit om een borstlift te ondergaan, kunt u aansluitend na het spreekuur een gesprek met de anesthesioloog-pijnspecialist plannen. Tijdens het gesprek met deze specialist krijgt u informatie en instructies over de voorbereiding op de operatie, medicijngebruik en nazorg.

De behandeling

Een borstlift vindt plaatst onder algehele verdoving. Tijdens de borstlift wordt het overtollige huidweefsel weggehaald en de tepel wordt verplaatst.

Voor de verplaatsing van de tepel, wordt in de tepelhof een litteken gemaakt waardoor deze op den duur niet of nauwelijks zichtbaar zal zijn.

De borsten worden door de lift iets kleiner, sommige vrouwen kiezen er dan ook voor om bij een borstlift toch ook een implantaat te laten inbrengen zodat ze uiteindelijk dezelfde cupmaat behouden.

DC Klinieken werkt uitsluitend met streng gecontroleerde en medisch verantwoorde prothesen die zijn toegelaten door het Ministerie van Volksgezondheid. Er zijn meerdere mogelijkheden bij het kiezen voor de prothesevorm. In samenspraak met de plastisch chirurg wordt gekozen voor een bepaalde vorm en materiaal.

Na de behandeling

Na de operatie draagt u meteen een stevige sportbeha, die u tot 6 weken na de ingreep moet blijven dragen. U krijgt instructies mee voor de nazorg en het hervatten van uw dagelijkse werkzaamheden.

Na 1 week komt u terug voor controle en na 2 weken mogen alle hechtingen eruit.

Resultaat borstlift

De plastisch chirurg zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de patiënt, voor wat betreft de vorm, de grootte en de stevigheid. Het zal echter niet altijd mogelijk zijn deze wensen voor 100% te realiseren.

Borstlift

Afspraak maken

Voor een borstlift u moet altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u geen verwijzing nodig. U kunt ons direct bellen voor een afspraak: 0800 231 35 57 (gratis). Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie.

Na de borstlift

Na de borstlift draagt u meteen een stevige sportbeha, die u tot 6 weken na de ingreep moet blijven dragen. U krijgt instructies mee voor de nazorg en het hervatten van uw dagelijkse werkzaamheden.

  • Controle van de borstlift vindt 1 week plaats na de behandeling;
  • Na 2 weken komt u terug voor een controle en worden alle hechtingen verwijderd.

Resultaat borstlift

De plastisch chirurg zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de patiënt, voor wat betreft de vorm, de grootte en de stevigheid. Het zal echter niet altijd mogelijk zijn deze wensen voor 100% te realiseren. Houdt rekening met de volgende zaken:

  • Na een borstlift kunnen de tepels minder gevoelig zijn;
  • Indien u (weer) zwanger raakt of uw lichaam andere hormonale invloeden ondergaat, kunnen uw borsten van vorm veranderen. Tevens kunnen deze gebeurtenissen de stevigheid van uw borsten negatief beïnvloeden.

Borstlift

Wordt een borstlift bij DC Klinieken vergoed?

Nee. Een borstlift valt niet onder de basisverzekering en wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. De tarieven kunt u terugvinden in de prijslijst plastische chirurgie onder overzicht tarieven.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.