• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Sclerocompressie

Wat is een sclerocompressie?

Een sclerocompressie is een behandeling van de spataderen door middel van compressietechniek. Er wordt een vloeistof op een aantal plaatsen in de ader gespoten en vervolgens worden de aderen ‘platgedrukt’.

Verwijzing

De sclerocompressie wordt afhankelijk van de aard van de aandoening al dan niet vergoed. Voor meer informatie, kijk op vergoedingen.

Vooronderzoek

In DC Klinieken wordt voorafgaand aan het eerste gesprek bij de specialist altijd een echo-onderzoek van de aderen (duplex) gedaan. Dit onderzoek vindt plaats om het verloop en het functioneren van uw aderen in kaart te brengen.

Het eerste gesprek

Met de uitslag van het duplexonderzoek kan de fleboloog op een zorgvuldige wijze een afgewogen en specifieke behandeling met u bespreken wat is afgestemd op uw aderstelsel.

In de meeste gevallen vindt de behandeling al tijdens het eerste gesprek plaats. Wanneer een operatieve ingreep nodig is, wordt u doorverwezen naar de algemeen chirurg van DC Klinieken.

De behandeling

Bij sclerocompressietherapie wordt op een paar plaatsen in de spatader vloeistof gespoten. Daarna worden de aderen platgedrukt (compressie) door er een wattenprop, een zwachtel en een strakke kous omheen te doen.

De ingespoten vloeistof zorgt ervoor dat de wandjes van de aderen aan elkaar kleven en in een paar weken verschrompelen. Het bloed stroomt dan via andere aderen.

De meeste mensen ervaren deze behandeling niet als pijnlijk en verdoven is dan ook niet nodig. Meestal wordt er één been per keer behandeld.

Sclerocompressie

Afspraak maken

Voor een sclerocompressie kunt u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u geen verwijzing nodig. U kunt ons direct bellen voor een afspraak: 0800 231 3557 (gratis). Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie.

Vergoeding spataderbehandeling

Een groot deel van de spataderbehandelingen zijn per 1 januari 2012 uit het basispakket gehaald.

Wanneer u uw spataderen wil laten behandelen stelt de specialist de ernst van de spatader aan de hand van een schema vast. Dit schema verdeelt spataderen in verschillende categorieën: respectievelijk C0 t/m C6.

De eerste drie categorieën spataderen, C0, C1 en C2, zijn per 1 januari 2012 uit het basispakket gehaald en worden daardoor niet langer vergoed door uw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars bieden de C2 spataderen wel aan in een aanvullende verzekering.

De overige categorieën C3 t/m C6, vallen tot op heden nog gewoon onder het basispakket zorgverzekering. Ook de diagnostiek en het eerste consult blijven onder het basispakket vallen en krijgt u dus vergoed.

Wel dient u altijd een verwijsbrief van de huisarts, of een andere medisch specialist, mee te nemen naar het consult.

Voor meer informatie en details over de vergoeding van een spataderbehandeling raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Sclerocompressie

Wordt een sclerocompressie bij DC Klinieken vergoed?

Soms. Een sclerocompressie wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar, als er sprake is van een medische indicatie (CEAP klasse >3). Het ligt echter aan uw zorgverzekeraar en polis of u in aanmerking komt voor (volledige) vergoeding van deze zorg.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naardebiteuren@dcklinieken.nl.