• Behandeling
  • Voorbereiding
  • Vergoeding

Spreekuur veneuze chirurgie

Wat is het doel van het spreekuur veneuze chirurgie?

Het spreekuur veneuze chirurgie is gericht op het diagnosticeren van ziekten aan de diepe aderen in de buik, het bekken, de benen en/of de armen. Door allerlei oorzaken kunnen deze diepe aderen beschadigd raken, hierdoor heeft het bloed moeite zijn weg terug naar het hart te vinden. De meest voorkomende oorzaak is een  trombose in de voorgeschiedenis, maar ook zonder trombose kunnen deze ziekten ontstaan.

Vergoeding

Het spreekuur veneuze chirurgie valt onder verzekerde zorg en wordt met een verwijzing van uw (huis)arts vergoed.

Wat gebeurt er op het spreekuur veneuze chirurgie?

Tijdens het eerste gesprek bespreekt u met de chirurg uw klachten. Ook wordt een duplexonderzoek van de buik en benen (of armen) uitgevoerd door een arts of vaatlaborant. De chirurg stelt vervolgens een diagnose en zal (indien nodig) met u een behandelplan opstellen. Vaak is nog een MRI-scan van de aderen nodig om een definitieve diagnose te stellen, deze zal de chirurg tijdens het eerste gesprek met u afspreken. De uitslag hiervan krijgt u vervolgens tijdens een tweede gesprek of telefonisch. Tot slot vult u tijdens het eerste bezoek een vragenlijst in over de kwaliteit van leven.

Het eerste gesprek met de chirurg

Bij het eerste gesprek met de chirurg kunt u uiteraard uitgebreid uw klachten beschrijven en de verwachtingen van uw bezoek bespreken. Daarnaast wil de chirurg een duidelijk beeld krijgen van u als persoon. Hij zal daarom ook vragen naar uw medische voorgeschiedenis, andere ziekten of aandoeningen waarvoor u momenteel behandeld wordt, leefstijlfactoren (zoals roken en alcoholgebruik) en uw medicijngebruik. Vaak is het handig om van tevoren een lijst van uw medicijnen op te vragen bij uw apotheek of huisarts.

Het duplexonderzoek

Bij een duplexonderzoek wordt door middel van geluidsgolven (echografie) door de huid en andere weefsels heen gekeken en kunnen uw bloedvaten worden beoordeeld. Van deze geluidsgolven merkt u niets en ze zijn onschadelijk. De aders (venen) zorgen voor de terugstroom van het bloed naar het hart. Tijdens het duplexonderzoek wordt dan ook gekeken of het bloed zonder problemen in de juiste richting kan stromen. Omdat problemen in de bloedstroom overal kunnen optreden, worden bij beenklachten het onderbeen, het bovenbeen en de buik onderzocht. Bij klachten in de armen wordt gekeken in de arm zelf, de oksel, de schouder en de hals.

Als u een steunkous aan uw been of uw arm draagt en deze thuis met behulp van een aantrekhulp aantrekt, vragen wij u deze aantrekhulp mee te nemen bij uw bezoek. Dit omdat de steunkous bij het duplexonderzoek uitgedaan moet worden.

Vervolgafspraken

Als u door ons behandeld bent, is het van zeer groot belang dat u regelmatig op controle komt. Na de ingreep is dit om de paar weken, later is het jaarlijks. Tijdens deze vervolgafspraken wordt steeds een nieuw duplexonderzoek uitgevoerd om te kijken hoe de toestand van de aderen is. Daarnaast bezoekt u ook de chirurg weer. Hij vraagt u naar de klachten en u kunt aan hem alle vragen stellen over het verdere verloop of over uw medicijngebruik. Ook wordt uw kwaliteit van leven gemeten aan de hand van een vragenlijst. Dit gebeurt 3 en 12 maanden na de behandeling en vervolgens jaarlijks.

Uitslag naar uw (huis)arts

Wij informeren uw verwijzend (huis)arts schriftelijk binnen 2 weken over onze bevindingen, diagnose en therapieadvies.

Spreekuur veneuze chirurgie

Afspraak maken

Voor het spreekuur veneuze chirurgie moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 0800 231 35 57 (gratis). Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?

  • het aanvraagformulier, dat u van uw (huis)arts meekrijgt;
  • uw verzekeringspasje;
  • uw identiteitsbewijs;
  • uw Actueel Medicatie Overzicht.

Spreekuur veneuze chirurgie

Wordt een spreekuur veneuze chirurgie bij DC Klinieken vergoed?

Ja. Een spreekuur veneuze chirurgie valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.