• Behandeling
  • Voorbereiding
  • Vergoeding

Spreekuur orthopedie

Wat houdt een spreekuur orthopedie in?
Het spreekuur orthopedie is speciaal bedoeld om snel vast te stellen wat de oorzaak is van uw klachten. Voor de behandeling kunnen verschillende aanvullende onderzoeken nodig zijn.

Verwijzing van uw (huis)arts
In overleg met uw (huis)arts is er besloten om een afspraak te maken voor het spreekuur orthopedie. Bij DC Klinieken kunt u meestal binnen een week terecht.

Het spreekuur
De orthopeed bespreekt uw klachten met u en voert een lichamelijk onderzoek uit. Afhankelijk van zijn bevindingen, besluit de specialist welke aanvullende onderzoeken gedaan moeten worden. Deze onderzoeken vinden op dezelfde dag en in het centrum plaats.

De volgende onderzoeken kunnen bij u worden uitgevoerd:

Bespreking met de specialist
De uitslag van deze aanvullende onderzoeken hoort u al vaak dezelfde dag, als de orthopeed zijn/haar bevindingen met u bespreekt. Dit betekent vaak het volgende:

  • Afspraak maken voor een operatie: er wordt, indien nodig, een afspraak voor een operatie gemaakt. Kleine ingrepen doen wij op onze eigen operatielocatie bij DC Klinieken Lairesse. Voor grotere operaties heeft DC Klinieken samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen. Vaak betekent dit dat u door dezelfde specialist in het ziekenhuis wordt geholpen.
  • Overig advies: u hoeft geen operatie te ondergaan, maar dient bijvoorbeeld rekening te houden met het belasten van gewrichten e.d.

Duur van het spreekuur
De duur van het spreekuur zonder aanvullend onderzoek is ongeveer 30 minuten. Met aanvullend onderzoek moet u rekenen op een totale duur van 90 minuten.

Uitslag naar uw (huis)arts
Uw huisarts ontvangt binnen 24 uur na het spreekuur de uitslag van zijn bevindingen tijdens het spreekuur met (eventuele) uitslagen aanvullend onderzoek.

Spreekuur orthopedie

Afspraak maken

Voor het spreekuur orthopedie moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 0800 231 3557 (gratis). Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

Spreekuur orthopedie

Wordt een spreekuur orthopedie bij DC Klinieken vergoed?

Ja. Een spreekuur orthopedie valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.