• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Schouderprothese

Wat wordt er verstaan onder een schouderprothese?

Bij het plaatsen van een schouderprothese wordt (een deel van) het schoudergewricht vervangen door kunstmateriaal. Deze ingreep wordt gedaan als u last hebt van schouderartrose (slijtage) of bij klachten door een eerder letsel zoals een botbreuk of gescheurde pees.

Veelvoorkomende klachten zijn stijfheid, hevige pijn (bij rust en inspanning) en beperkte bewegingsmogelijkheden. In sommige gevallen wordt schouderslijtage eerst behandeld met injecties en soms ook met fysiotherapie.

Indien de klachten niet voldoende verminderen, kan een operatieve ingreep, waarbij het schoudergewricht geheel of gedeeltelijk wordt vervangen, uitkomst bieden.

Eerste bezoek spreekuur

Tijdens uw eerste bezoek zal er een diagnose worden gesteld door de orthopedisch chirurg. Deze specialist zal eerst een lichamelijk onderzoek bij u uitvoeren. Aan de hand van de aard van uw klachten, kan er besloten worden om aanvullend onderzoek uit te voeren, zoals röntgenonderzoek of MRI-onderzoek.

Preoperatief spreekuur

Als er tijdens het eerste bezoek wordt besloten dat een ingreep noodzakelijk is, krijgt u een afspraak op het preoperatieve spreekuur. Hier krijgt u informatie en instructies over de voorbereiding op de operatie, verdoving, medicijngebruik en nazorg.

De operatie

Tijdens de ingreep wordt het schoudergewricht van binnen bekeken. De schouderkop wordt vervangen en mogelijk ook de schouderkom. Dit is afhankelijk van wat de orthopedisch chirurg met u heeft besproken.

Meestal wordt tijdens de ingreep definitief bepaald of de schouderkom vervangen moet worden. Er zijn meerdere schouderprothesen mogelijk:

  • Hemi prothese: bij deze prothese wordt alleen de schouderkop vervangen.
  • Totale prothese: bij deze prothese wordt zowel de kop als de kom van uw schouder vervangen.

Van te voren bespreekt de orthopedisch chirurg welke in uw geval het beste kan worden geplaatst.

Er zijn drie verschillende typen schouderprothesen:

Kop met een korte steel (een soort resurfacing): bij dit type prothese, wordt alleen een metalen kop op de schouderkop geplaatst. De kwaliteit en vorm van de schouderkop moet daarvoor wel geschikt zijn.

Kop met lange steel: bij deze prothese wordt de schouderkop vervangen door een metalen kop met een steel die een stuk in het bovenarmbot wordt ingebracht.

Om in aanmerking te komen voor deze twee typen prothesen moeten de spieren rondom de kop wel in goede staat zijn. Van tevoren wordt bij beide typen bekeken of er een hemi of totale schouderprothese geplaatst zal moeten worden. Dit ligt aan de kwaliteit van het kraakbeen van de kom. De kop wordt vastgezet met behulp van tweecomponentenlijm of cement. Zo nodig wordt er extra bot in de kom ingebracht.

Omgekeerde schouderprothese: indien de spieren rondom de schouder onherstelbaar versleten zijn, wordt een omgekeerde schouderprothese geplaatst. Door de speciale vorm van de prothese wordt het draaipunt van het gewricht naar binnen gebracht, waardoor met minder spieren toch een beweging ingezet kan worden. Hierdoor kunnen de niet versleten spieren gebruikt worden om de arm op te tillen. Het schoudergewricht wordt middels deze prothese omgedraaid. De schouderkop wordt vervangen door een kom met een steel. De schouderkom wordt kop door er een bol op te plaatsen.

Schouderprothese

Afspraak maken

Voor een schouderprothese moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 0800 231 35 57 (gratis). Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

 Tenslotte

Voordat u onze kliniek verlaat (meestal na 1 overnachting) krijgt u instructies mee voor de nazorg en het hervatten van uw dagelijkse werkzaamheden. In de meeste gevallen zal de specialist u doorverwijzen naar een fysiotherapeut. Er wordt een afspraak met u gemaakt voor de nacontrole.

Meer informatie

Onze schouderorthopeed dr. W.J. Willems geeft op zijn website www.schouderchirurgie.nl een weerslag van zijn jarenlange ervaringen als orthopedisch chirurg. Hier vindt u meer informatie over diverse orthopedische behandelingen van schouder- en elleboogklachten.

Schouderprothese

Wordt een schouderprothese bij DC Klinieken vergoed?

Ja. Een schouderprothese valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.