• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Meniscus operatie

Foto meniscusMeniscus operatie

Wat houdt een meniscus operatie in?

Meniscusbeschadiging is een veelvoorkomende klacht en kan op elke leeftijd voorkomen. Bij jonge mensen is een meniscusscheur vaak het gevolg van een sterke verdraaiing van de knie. Vaak gebeurt dit tijdens het sporten of door een ongeval. Bij oudere mensen kan een licht trauma, zoals door de knieën gaan, al een scheur veroorzaken. De meniscus wordt zwakker naarmate de leeftijd vordert. De symptomen van letsel aan het meniscus zijn pijn en zwelling van de knie. Bij grote scheuren kunnen ook slotklachten ontstaan. De knie kan dan niet normaal bewogen of gestrekt worden.

Spreekuur

Tijdens het spreekuur met de orthopeed wordt uw medische voorgeschiedenis en klachten besproken. Er vindt een lichamelijk onderzoek plaats, waarbij gekeken wordt waar de pijn zit. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek gewenst, zoals:

Als de uitkomst van het onderzoek doet vermoeden dat er een gescheurde meniscus aanwezig is, kan er een arthroscopie (kijkoperatie) gedaan worden.

De operatie

Een kijkoperatie van de knie (arthroscopie) is een ingreep waarbij een kleine glasvezel camera in het kniegewricht wordt gebracht, die de specialist in staat stelt om de scheur te bekijken. Er worden kleine incisies (sneetjes) in de knie gemaakt om de arthroscoop in te brengen. Met speciale instrumenten worden beschadigde stukjes verwijderd of gehecht, terwijl de camera gebruikt wordt om te zien wat er in de knie gebeurt.

Verdoving

De meniscusoperatie vindt plaats onder algehele narcose of via een ruggenprik.

Duur onderzoek

De operatie duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Meniscus operatie

Afspraak maken

Voor een meniscus operatie moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 0800 231 35 57 (gratis). Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

Belangrijk

Na de ingreep krijgt u instructies mee voor de nazorg en het hervatten van uw dagelijkse werkzaamheden. In de meeste gevallen zal de specialist u doorverwijzen naar een fysiotherapeut. Na de ingreep en revalidatie zal de knie beter aanvoelen en de klachten zullen verdwenen zijn. Een nieuw letsel is echter niet helemaal uit te sluiten.

Meniscus operatie

Wordt een meniscus operatie bij DC Klinieken vergoed?

Ja. Een meniscus operatie valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.