• Behandeling
  • Voorbereiding
  • Vergoeding

Kijkoperatie van de enkel

Enkelklachten
Er zijn diverse klachten en afwijkingen aan het enkelgewricht waar u hinder van kunt ondervinden. Veel voorkomende klachten zijn

  • een los fragment in de enkel;
  • een beklemming van de enkel;
  • peesklachten.

In eerste instantie zal gezocht worden naar een niet operatieve oplossing. Maar als de klachten aanhouden kunnen bovenstaande afwijkingen van de enkel over het algemeen door middel van een kijkoperatie behandeld worden.

Spreekuur
Tijdens uw eerste bezoek zal er een diagnose worden gesteld door de orthopedisch chirurg. Deze specialist zal eerst een lichamelijk onderzoek bij u uitvoeren. Aan de hand van de aard van uw klachten, kan er besloten worden om aanvullend onderzoek uit te voeren, zoals röntgenonderzoek of MRI-onderzoek.

Preoperatief spreekuur
Als er tijdens het eerste bezoek wordt besloten dat een ingreep noodzakelijk is, krijgt u een afspraak op het preoperatieve spreekuur. Hier krijgt u informatie en instructies over de voorbereiding op de operatie, verdoving, medicijngebruik en nazorg.

De operatie
Een kijkoperatie van de enkel (arthroscopie) is een ingreep waarbij een kleine glasvezel camera in de enkel wordt gebracht, die de specialist in staat stelt om de beschadigingen te bekijken. Er worden kleine incisies (sneetjes) van vaak minder dan 1 cm in de enkel gemaakt om de arthroscoop in te brengen. Een kijkoperatie kan aan de voorzijde of achterzijde van de enkel plaatsvinden. Bij een beklemming, wordt vanzelfsprekend dat wat beklemd verwijderd. Bij een los fragment wordt dit fragment verwijderd, en bij een kraakbeendefect wordt het ‘dode stukje bot’ uit de enkel verwijderd en vervolgens wordt het gat/defect wat er is ontstaan opgeboord.

Verdoving
De kijkoperatie aan de enkel vindt plaats onder algehele narcose of via een ruggenprik.

Duur operatie
De operatieduur is een beetje afhankelijk van wat er precies moet gebeuren en kan variëren van 15 minuten tot meer dan een uur.

Na de operatie
Hoe het na de operatie verder gaat, is afhankelijk van wat er precies is gebeurd tijdens de operatie. Over het algemeen geldt dat na vijf dagen het drukverband eraf mag. Gedurende een tot twee weken moet u op krukken lopen, waarbij u wel de enkel en voet mag belasten maar de krukken als ondersteuning gebruikt. Na de vijfde dag is het verstandig om met de fysiotherapeut te gaan oefenen, zodat de beweging van de enkel snel wordt hersteld.

De grote uitzondering is als er tijdens de operatie een kraakbeendefect gevonden. Tijdens de operatie wordt het losse kraakbeen/bot fragment verwijderd en wordt het defect opgeboord. Dit wordt gedaan zodat er weer een nieuw laagje overheen groeit. In dit geval zal geadviseerd worden zes weken met krukken te lopen en niet te belasten.

Risico’s van de ingreep
Een kijkoperatie is een relatief veilige ingreep maar er is altijd een risico op een infectie een trombosebeen en  rond de insteek opening kan een zenuw beschadiging optreden. Hierdoor kan de huid rond de insteek openingen doof aanvoelen.

Kijkoperatie van de enkel

Afspraak maken
Voor een kijkoperatie aan de enkel moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 0800 231 3557 (gratis). Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak
Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

Belangrijk
Na de ingreep krijgt u instructies mee voor de nazorg en het hervatten van uw dagelijkse werkzaamheden. In de meeste gevallen zal de specialist u doorverwijzen naar een fysiotherapeut.

Kijkoperatie van de enkel

Wordt een kijkoperatie aan de enkel bij DC Klinieken vergoed?
Ja. Een kijkoperatie aan de enkel valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken
Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.