• Het spreekuur
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Spreekuur interne geneeskunde

Wat houdt een spreekuur interne geneeskunde in?

Tijdens het spreekuur zal de internist u uitgebreid onderzoeken om de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Soms is daarbij aanvullend onderzoek nodig, zoals bloed- of röntgenonderzoek. Als hij/zij de oorzaak van uw klachten heeft vastgesteld, zal samen met u een behandel- en controle plan gemaakt worden.

Hebt u een verwijzing?

Het spreekuur interne geneeskunde valt onder verzekerde zorg. U heeft daarom een verwijzing nodig van uw (huis)arts. U kunt meestal binnen 1 week terecht op dit spreekuur.

Waarvoor kan ik op het spreekuur interne geneeskunde o.a. terecht?

  • Algemene interne geneeskunde;
  • Endocrinologie (hormonale- en stofwisselingsziekten)
  • Vasculaire geneeskunde (ziekte van hart en bloedvatenstelsel)
  • Maag- en darmklachten, aandoeningen aan de nieren;
  • Klachten waarvan de oorzaak nog niet bekend is.

Bij DC Klinieken Oud Zuid kunt u ook terecht voor hiv-zorg in het HIV Focus Centrum.

Diagnose en behandeling

Bij het komen tot een diagnose vormen het verhaal van de patiënt en het lichamelijk onderzoek de belangrijkste aanknopingspunten. Aanvullend onderzoek kan op de locaties zelf of elders plaats vinden.

Deze onderzoeken zijn belangrijke hulpmiddelen om een diagnose te stellen en de behandelingsresultaten te monitoren. In de behandeling van ziekten kan de internist medicijnen en leefstijlveranderingen adviseren.

DC Klinieken heeft met regionale ziekenhuizen in en om Amsterdam afspraken gemaakt over extra diagnostiek en eventuele opname.

Spreekuur interne geneeskunde

Afspraak maken

U kunt op 2 van onze locaties terecht voor Interne Geneeskunde: DC Klinieken Lairesse en DC Klinieken Oud Zuid. Voor het spreekuur interne geneeskunde moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig. U kunt ons direct bellen voor een afspraak: 0800 231 3557 (gratis). Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

Afspraken en vervolg afspraken

Na uw eerste afspraak zal er in veel gevallen meer onderzoek verricht worden en oude gegevens opgevraagd worden via uw huisarts. Als u in het bezit bent van medische stukken en brieven van andere artsen willen wij die graag van u ontvangen om een zo goed mogelijk beeld van uw situatie te krijgen.

Spreekuur interne geneeskunde

Wordt het spreekuur interne geneeskunde bij DC Klinieken vergoed?
Ja. Het spreekuur interne geneeskunde valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken
Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.