• HIV en behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

HIV Focus Centrum

Voor wie is het HIV Focus Centrum?

Alle mannen en vrouwen bij wie een hiv-infectie is vastgesteld, recent of langer geleden, zijn welkom in het kleinschalige HIV Focus Centrum van DC Klinieken Oud Zuid in Amsterdam.

Waarom kiest u voor het HIV Focus Centrum?

U kunt bij ons terecht voor integrale hiv-zorg en een holistische benadering. Wij bieden tijd, aandacht en kijken breed naar gezondheidsproblemen. Wij zoeken daarbij samen met de patiënt naar oplossingen. De huisarts wordt, indien gewenst, zoveel mogelijk bij de zorg betrokken. Lees verder over onze visie op medische zorg.

Ons team

Het betrokken en ervaren team van het HIV Focus Centrum bestaat uit Arne van Eeden (internist-infectioloog), Wilma Brokking (verpleegkundig specialist) en Loek Elsenburg (verpleegkundig assistent). Sinds 1 maart 2014 versterkt Anda Samson (internist-infectioloog in opleiding) ons team.

Wat is HIV?

HIV is een virusaandoening dat men o.a. via seks en bloed kan oplopen. Soms hebben mensen in het begin duidelijke klachten van een acute hiv-infectie maar in veruit de meeste gevallen zijn er geen klachten en merkt  men niet echt dat hij/zij met het virus  besmet is. Geleidelijk aan kunnen klachten ontstaan die deels te maken hebben met afgenomen immuniteit. Ook kan men ernstig ziek worden en ernstige immuniteit problemen ontwikkelen die onder AIDS vallen.

Behandeling

De behandeling is de afgelopen jaren in alle opzichten enorm verbeterd. Vroeger moest men moeilijk te slikken medicatie op meerdere momenten van de dag innemen. Nu is er een ruime keuze uit medicijncombinaties van meestal 3 middelen die 1 of 2 maal per dag ingenomen moeten worden. De medicijnen zijn nauwelijks meer ‘giftig’ zoals ze vroeger waren, ze geven niet meer de ernstige afwijkingen in het uiterlijk en worden goed verdragen. Als u gestart bent met hiv-remmers is het mogelijk een vrijwel  normaal leven te lijden. Mensen die behandeld worden met hiv-remmers zijn nagenoeg niet meer besmettelijk voor anderen, hebben een goede  levensverwachting  en worden net als ieder ander gewoon ouder.

Begeleiden en coachen

De behandeling van hiv is erop gericht een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Het accepteren van de hiv-diagnose en hiv integreren in uw leven is een belangrijk aandachtspunt. Daarbij kunnen onderwerpen op verschillende levensgebieden aan bod komen: lichamelijke en geestelijke gezondheid, de thuissituatie, werk en seksualiteit.

Klachten, problemen en onzekerheden kunnen altijd besproken worden. Er wordt gekeken wat u zelf kunt doen of veranderen en op welke wijze wij u daarbij kunnen ondersteunen. Wij proberen hiervoor een open, veilige en vertrouwde omgeving te creëren.

Vaccinaties

Indien noodzakelijk kunnen wij vaccineren tegen hepatitis A, B en Meningococcen. De hepatitis B vaccinaties zijn gratis.

Soa zorg  

De HIV zorg kan gecombineerd worden met onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Daarvoor wordt samengewerkt met de huisartsen.

HIV Focus Centrum

Wachttijden

We werken zonder wachtlijsten, dus vaak kan binnen een week een afspraak gerealiseerd worden.

Afspraak maken

Voor het HIV Focus Centrum moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing van uw (huis)arts nodig. U kunt ons direct bellen op (020) 5730310 of (020) 573 0315. Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Voor informatie over de hiv-behandeling kunt u vragen naar de verpleegkundigen Wilma Brokking of Margo Groot of  kunt u een email sturen aan wbrokking@dcklinieken.nl of
mgroot@dcklinieken.nl.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

Werkwijze HIV Focus Centrum  

Tijdens het eerste bezoek doet een van de verpleegkundig specialisten de intake. Zij bespreken klachten, vragen en andere punten  die van belang zijn. Meestal zult u dan al even kennismaken met een van de internisten. Er wordt een eerste plan gemaakt, bloedonderzoek en verder aanvullend onderzoek wordt afgesproken. Wanneer nodig worden  medische gegevens van de huisarts of andere behandelaren opgevraagd. Een vervolgafspraak met de internist wordt gemaakt om uitslagen te bespreken en een behandelplan op te stellen.

Bij spoed tijdens kantoortijden

Bij spoed wordt u ook verzocht bovenstaande nummers te bellen waarbij u gevraagd wordt goed aan te geven dat u spoed heeft. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen of u wordt direct doorverbonden.

Buiten kantoortijden, in weekenden en feestdagen

Voor spoed buiten kantoortijden  belt u met (020) 573 0310 en wordt u doorverbonden met de Stichting ATA. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld door de dienstdoende internist.

HIV Focus Centrum

Wordt behandeling bij het HIV Behandelcentrum van DC Klinieken vergoed?

Ja. In principe wordt alle HIV Zorg door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Houdt u wel rekening met uw eigen risico. Als uw zorgverzekeraar niet de volledige factuur vergoedt is ons coulance beleid van toepassing; DC Klinieken neemt het verschil voor zijn rekening. Als u een akte van sessie tekent, sturen wij de factuur naar uw zorgverzekeraar. Ook hierbij dient u rekening te houden met uw eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer (035) 692 5500 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.