Diagnostiek overig

Welke zorg valt onder overige diagnostiek?

DC Klinieken heeft binnen het zorgaanbod bepaalde zorg dat niet onder een specialisme is te plaatsen, vandaar de clustering onder ‘diagnostiek overig’.

Welke onderzoeken vallen onder overige diagnostiek? De volgende onderzoeken vallen onder overige diagnostiek:

Welke specialisten bieden deze zorg aan? Overige diagnostiek wordt niet door specialisten uitgevoerd; laboratoriumonderzoek en een ECG worden doorgaans uitgevoerd door een doktersassistent.