Stage

DC Klinieken is een landelijke zorgorganisatie met 14 medisch specialistische centra. Wij bieden binnen elk centrum stageplaatsen binnen diverse specialismen en stafafdelingen.

Bij ons stage lopen betekent werken in een dynamische omgeving. Voor jou als stagiair is dit de ideale plek om je verder te ontwikkelen als mens en professional.

Verpleegkundige stages

Wij bieden stages voor de beroepspraktijkvorming binnen de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Alle deelkwalificaties die nodig zijn voor het behalen van de opleiding tot doktersassistent niveau 4 zijn aanwezig. Er is een standaard overeenkomst de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL).

Stagiairs worden gekoppeld aan een stagebegeleider. Deze persoon zorgt ervoor dat de vestiging voldoende mogelijkheid biedt om de stage met een voldoende af te ronden.

Niet-verpleegkundige stages 

Wij bieden ook regelmatig stagemogelijkheden binnen de volgende werkgebieden:

  • Personeelszaken

  • Kwaliteit en veiligheid

  • Psychologie

  • ICT

  • Administratie / Secretariaat

  • Marketing en communicatie

Heb je interesse om stage te lopen bij DC Klinieken? Reageer dan via ons online stageformulier. Vermeld in je motivatiebrief aan welke eisen je stage moet voldoen en de periode waarbinnen je stage wilt lopen. Je krijgt altijd een ontvangstbevestiging. We bekijken daarna of we een geschikte stageplek voor jou kunnen bieden.

Meer informatie over stages bij DC Klinieken

Neem contact op met de afdeling P&O:
Telefoonnummer: (071) 560 5533
Mailadres: solliciteren@dcklinieken.nl