Privacy

Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht voor alle zorgverleners in Nederland. De persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een lokaal Elektronisch Patiënt Dossier (EPD). In dit dossier worden gegevens vastgelegd over uw gezondheidssituatie, onderzoeken en behandelingen. Eventueel wordt de informatie aangevuld met gegevens die uw behandelend arts met uw toestemming heeft opgevraagd bij een andere zorgprofessional. De centra van DC Klinieken zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers die zich bezighouden met uw behandeling.

Bekijk en download hier ons privacyreglement. U heeft als patiënt verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke en medische gegevens, zoals bijvoorbeeld het opvragen van uw dossier. Hieronder leest u welke rechten u heeft en hoe u hier bij DC Klinieken aanspraak op kunt maken.

Recht op inzage medisch dossier en diagnostisch beeldmateriaal

Als patiënt heeft u recht op inzage in uw medisch dossier. Ook is het mogelijk een kopie van uw medisch dossier en/of diagnostisch beeldmateriaal zoals röntgenfoto’s of MRI-scans op te vragen. Dit recht heeft u te allen tijde, dit geldt voor het moment dat u nog onder behandeling bent bij DC Klinieken, alsmede na uw behandeling.

Indien u een kopie van uw dossier en/of diagnostisch beeldmateriaal wilt ontvangen, dan verzoeken wij u het onderstaande formulier ‘Medische gegevens’ in te vullen. Let bij het invullen goed op of u het juiste vakje aankruist: een kopie medisch dossier bevat alleen informatie over uw onderzoeken en verslagen, geen diagnostisch beeldmateriaal. Wilt u een kopie van uw röntgenfoto of MRI-scan? Vinkt u dan het vinkje ‘Kopie uitslagen diagnostiek’ aan. Het ingevulde formulier kunt u samen met de gevraagde persoonsdocumenten versturen naar inzagedossier@dcklinieken.nl of naar het volgende postadres:

DC Klinieken
T.a.v. Service en informatiecentrum, afdeling inzage dossier
Postbus 60177
1320 AE Almere

Uw medisch dossier wordt binnen drie werkdagen na ontvangst van uw volledige aanvraag verstuurd via een beveiligde mail. Via SMS krijgt u een code om het bestand met uw gegevens te ontgrendelen. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw gegevens veilig verzonden worden.

Download formulier ‘Medische gegevens’

Let op! Wij willen u erop wijzen dat alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren door onze medewerkers in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast moet er ook een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Recht op correctie van gegevens in het medisch dossier

Als patiënt heeft u het recht om correctie te vragen van de persoonsgegevens in uw medisch dossier. Alleen feitelijke gegevens kunnen worden verbeterd, zoals fouten in uw naam of geboortedatum. Indrukken, meningen en conclusies van uw behandeld arts kunnen niet gecorrigeerd worden. Wel kunt u in dat geval een aanvullende verklaring aan uw medisch dossier laten toevoegen.

U kunt uw gegevens in uw medisch dossier op twee manieren laten aanpassen:

  • Aan de balie. Neemt u hiervoor uw identificatiebewijs mee.
  • Via het formulier ‘Medische gegevens’.

inzagedossier@dcklinieken.nl of naar het volgende postadres:

DC Klinieken
T.a.v. Service en informatiecentrum, afdeling inzage dossier
Postbus 60177
1320 AE Almere

Het ingevulde formulier kunt u samen met de gevraagde persoonsdocumenten versturen naar inzagedossier@dcklinieken.nl of naar het volgende postadres:

Download formulier ‘Medische gegevens’

Let op! Wij willen u erop wijzen dat alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren door onze medewerkers in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast moet er ook een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Recht op dataportabiliteit van het medisch dossier

Als patiënt mag u uw medische gegevens meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit wordt ook wel dataportabiliteit genoemd. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat. Bijvoorbeeld de gegevens die zijn verzamelt door het maken van een röntgenfoto of MRI. Het recht op dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die uw zorgverlener vaststelt op basis van de door u verstrekte gegevens.

Indien u uw medische gegevens wilt overgedragen aan een andere zorgaanbieder, dan verzoeken wij u het onderstaande formulier ‘Medische gegevens’ in te vullen en dit samen met de gevraagde persoonsdocumenten te versturen naar inzagedossier@dcklinieken.nl of via het volgende postadres:

DC Klinieken
T.a.v. Service en informatiecentrum, afdeling inzage dossier
Postbus 60177
1320 AE Almere

Download formulier ‘Medische gegevens’

Let op! Wij willen u erop wijzen dat alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren door onze medewerkers in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast moet er ook een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Recht op vernietiging van het medisch dossier

Als patiënt heeft u het recht om (gedeeltes van) uw medisch dossier te vernietigen. Hier zijn echter uitzonderingen op. Zo kan het namelijk zijn dat een andere wetgeving of voorschrift ons verplicht bepaalde onderdelen van uw dossier te bewaren. Elk verzoek voor vernietiging zal dus beoordeeld worden in overleg met uw behandeld arts.

Indien u gegevens in uw medisch dossier wilt laten verwijderen, dan verzoeken wij u het onderstaande formulier ‘Medisch gegevens’ in te vullen en dit samen met de gevraagde persoonsdocumenten te versturen naar inzagedossier@dcklinieken.nl of via het volgende postadres:

DC Klinieken
T.a.v. Service en informatiecentrum, afdeling inzage dossier
Postbus 60177
1320 AE Almere

Download formulier ‘Medische gegevens’

Let op! Wij willen u erop wijzen dat alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren door onze medewerkers in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast moet er ook een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Contact

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) Marrit Berg via privacy@dcklinieken.nl