Kwaliteit en veiligheid

Wij willen u persoonlijke, betrouwbare en veilige zorg bieden. Om dit te garanderen hebben wij verschillende keurmerken. Deze keurmerken zijn voor u een bewijs dat wij voldoen aan alle hoge eisen die aan de zorg in Nederland gesteld worden.

ZKN-keurmerk

Sinds 2007 hebben alle centra van DC Klinieken het ZKN-keurmerk. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Het bewijst dat onze medische zorg, de professionaliteit en de organisatie op hoog niveau staan. Dat we minimaal voldoen aan de eisen die voor ‘gewone’ ziekenhuizen gelden. In de ZKN-certificering zijn eisen voor het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) opgenomen. Die eisen sluiten aan op het landelijk veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken.

ISO 9001:2008

Dit certificaat eist van de organisatie een bepaald kwaliteitssysteem. In de praktijk betekent dit dat er volgens vastgestelde afspraken wordt gewerkt en dat er een systeem bestaat van continu verbeteren. Alle dagelijkse procedures, werkwijzen, medische handelingen en controles hierop staan vastgelegd in kwaliteitshandboeken.

HKZ certificaat cliënt- en patiëntveiligheid

DC Klinieken is het eerste Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) in Nederland waaraan dit certificaat is toegekend voor een goed werkend Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dit systeem maakt het zorgproces voor u als patiënt zo veilig mogelijk.

Kwaliteitszegel Dermatologie

Dit project is in 2011 van start gegaan op initiatief van Huidpatiënten Nederland. Patiënten kijken vanuit een ander perspectief naar de zorg dan zorgverleners. Zij kunnen als ervaringsdeskundigen goed vertellen wat hun behoeftes zijn, waar ze tevreden over zijn en wat er beter kan. Het doel van dit project is: een online overzicht van dermatologische centra in Nederland die voldoen aan het Kwaliteitszegel Dermatologie.

Erkende pijnklinieken

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie heeft alle pijncentra van DC Klinieken aangewezen als erkende pijnklinieken. Beoordeling vindt plaats op grond van de criteria die zijn beschreven in de Notitie Pijngeneeskunde. Deze notitie en het register van erkende pijnklinieken zijn te vinden op de site van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.

IGZ

De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) controleert jaarlijks op een aantal kwaliteitspunten. Deze zogenaamde ‘kwaliteitsindicatoren’ vindt u hier.

Wilt u meer weten over kwaliteit en veiligheid van DC Klinieken? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.