Betekenis afkortingen op een echo

Tijdens de zwangerschap krijgt elke vrouw te maken met ten minste twee onderzoeken waarbij een echo wordt gemaakt. Deze onderzoeken vinden plaats rondom de 10e week in de zwangerschap (termijnecho) en rond de 20e week (20 weken echo).

Tijdens deze echo’s verricht de echoscopiste metingen waarvan de resultaten staan vermeld op de afbeelding van de echo die u meekrijgt. Dit wordt altijd door middel van afkortingen weergegeven. Hieronder vindt u een uitleg van de metingen en de daarbij behorende afkortingen.

Betekenis afkortingen op een echo

Vroeg in de zwangerschap, bij de termijnecho, meet de echoscopiste de CRL.

  • CRL staat voor Crown, Rump, Length, waarbij de echoscopiste kijkt naar de kruin-stuit lengte

Later in de zwangerschap, doorgaans bij de 20-weken echo worden meerdere metingen verricht:

  • BPD staat voor Bipariëtale Diameter. Deze meting geeft de breedte van de schedel weer;
  • HC staat voor Head Circumference. Deze meting geeft de omtrek van het hoofd aan;
  • TCD staat voor Trans Cerebellair Diameter. Deze meting geeft de breedte van de kleine hersenen aan;
  • AC staat voor Abdominal Circumference. Deze meting geeft de buikomtrek weer;
  • FL staat voor Femur Lenght. Deze meting geeft de lengte van het bot van het bovenbeen (dijbeen);
  • EFW staat voor geschatte gewicht van het kind.

Voorbeelden metingen tijdens de zwangerschap

CRL-meting.afkorting echo

CRL : Crown, Rump, Length. De meting van de kruin-stuit lengte.

HC en FL meting.afkorting echo

BPD : Bipariëtale Diameter. De meting van de breedte van de schedel. HC : Head Circumference. De meting van de omtrek van het hoofd.

AC-meting.afkorting echo

AC : Abdominal Circumference. De meting van de buikomtrek.

FL-meting.afkorting echo

FL : Femur Lenght. De meting van de lengte van het bot van het bovenbeen (dijbeen).